Search
Close this search box.

Trgovački lanac Bingo

Organizacija SOS Dječija sela u BiH predstavila rezultate rada tokom 28 godina djelovanja u BiH

Organizacija SOS Dječija sela u BiH tokom događaja „Predstavljanje 28 godina doprinosa SOS Dječijih sela u BiH – partnerstva za budućnost“ predstavila je rezultate rada i ključnih strateških pravaca, kao i Preporuka za unapređenje socio-ekonomske integracije mladih. Događaj su svojim prisustvom i obraćanjem podržali prijatelji i partneri organizacije – predstavnici državnih institucija, centara za socijalni rad, međunarodnih organizacija, ambasada, akademske zajednice i korporativnog sektora.

„Gotovo tri decenije SOS Dječija sela u BiH rade na poboljšanju socijalne slike društva, pomažu najranjivijim kategorijama te svoju ekspertizu uvijek stavljaju na raspolaganje lokalnim zajednicama u kojima djeluju. Zahvaljujući podršci naših posvećenih partnera osigurali smo sretno odrastanje i uspješno osamostaljivanje generacija djece, zajedno smo sačuvali biološke porodice od razdvajanja, kontinuirano smo radili na unapređenju znanja i vještina mladih ljudi pripremajući ih za tržište rada, a kroz brojne aktivnosti podržavali smo zdravi rast i razvoj djece istovremeno jačajući kapacitete roditelja. Ovaj događaj bio je prilika da izrazimo zahvalnost našim najznačajnijim partnerima te da javnosti prikažemo sveobuhvatne dosadašnje rezultate i strateške pravce“, izjavio je nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija.

„Austrijska ambasada i Austrijska razvojna agencija do sada su u kontinuitetu podržavali aktivnosti organizacije SOS Dječijih sela u BiH. Podrška međunarodnih organizacija, partnera i donatora je veoma važna, ali uz to je potrebna i saradnja sa lokalnim organizacijama i državnim institucijama u BiH. Današnji događaj je šansa da se SOS Dječija sela u BiH povežu sa predstavnicima državnih i lokalnih institucija u BiH kako bi izgradili snažno partnerstvo za budućnost. Ova djeca će biti nositelji promjena sutrašnjice. Hajde da budemo dio ovog putovanja“, istakao je Dominik Urak, zamjenik ambasadorice Austrijske ambasade u Sarajevu.

Tokom svog obraćanja Ivana Prvulović, ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo izjavila da je organizacija SOS Dječija u BiH pouzdan partner ministarstva više od dvije decenije te da djecu bez roditeljskog staranja iz KS, posredstvom kantonalnog centra za socijalni rad, s punim povjerenjem smještaju u SOS Dječija sela.

 „Saradnja sa SOS Dječijim selima u BiH, za nas kao kompaniju predstavlja puno više od partnerstva. Zahvaljujući predanosti i istinskoj posvećenosti naših prijatelja iz SOS Dječijih sela već devet godina imamo priliku biti dio jedne iskrene i pozitivne priče. Ulaganje u mlade, njihov razvoj i bolju budućnost bez predrasuda bilo koje vrste nema alternative i jedan je od ključnih faktora razvoja našeg društva u cjelini. Ovom prilikom želim da pošaljem poruku da je investicija u nove generacije iznimno važna za  našu budućnost,  i mi kao kompanija nastojimo da u saradnji sa ostalim partnerima sudjelujemo u zajedničkoj misiji gdje nijedno dijete ne treba odrastati samo. Udružujući se kroz različite sektore možemo doprinijeti omogućavanju jednakih prava, prilika i mogućnosti za svu djecu i mlade. Dodatno smo usmjereni  na njihovo  osnaživanje i pronalaženje njihovog mjesta kako  na tržištu rada tako i u društvu u cjelini“, istakao je Edin Ibrahimović, direktor operacija trgovačkog lanca Bingo. Bingo ostaje posvećen saradnji sa SOS Dječijim selima i u narednom periodu  duboko svjesni činjenice da je porodica nukleus našeg društva i da na mladima svijet ostaje.

Partnerstvom sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, organizacija je doprinijela i usvajanje Zakona o hraniteljstvu i uspostavljanju sistema hraniteljstva te radi na uvođenju novih servisa u cilju jačanja procesa deinstitucionalizacije, što je imeđu ostalog rezultiralo  saradnjom i na pripremi Prijedloga zakona o socijalnim uslugama FBiH.

„SOS Dječija sela u BiH, sa aspekta Ministarstva, oni predstavljaju organizaciju koja je na najbolji način pomirila teoriju i praksu s obzirom na to da je ovo osnovno načelo djelovanja u najboljem interesu djeteta. Ministarstvo apsolutno podržava aktivnosti i djelovanja SOS Dječijih sela u BiH i moram priznati da smo u zadnjih pet-šest godina ostvarili izuzetnu suradnju, posebice u segmentu pripremanja normativnih okvira za uređivanje sistema socijalnih usluga u FBiH gdje su nam SOS Dječija sela u BiH bili jedan od ključnih partnera i sugovornika u tim aktivnostima,“ rekao je pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Miroslav Jurešić.

Organizacija SOS Dječija sela u BiH danas pruža brigu o 196 djece i mladih, a kroz Program jačanja porodica podržava 341 socijalno ugroženu porodicu. Više informacija o načinima kako podržati rad organizacije možete saznati na web stranici www.sos-ds.ba.   

Prijava na Bingo-Newsletter

Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading
Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading