Search
Close this search box.

Trgovački lanac Bingo

PRAVILA FACEBOOK DARIVANJA

                 Violeta i Bingo

Članak 1.

Organizator Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

Članak 2.

Facebook darivanje se održava na službenoj Facebook (FB) stranici maloprodajnog lanca Bingo u razdoblju od 10.11. do 20.11.2020.

Članak 3.

Facebook darivanje se u svrhu promocije proizvoda robne marke Violeta. U darivanje je su uključeni Violeta We care Air fit ulošci.

Članak 4.

U darivanju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem Bosni i Hercegovini.

Članak 5.

Za sudjelovanje u darivanju potrebno je odgovoriti u kometaru na Facebook objavi na postavljeno nagradno pitanje, koje glasi: Koje Violeta We Care Air Fit uloške koristite?

Izbor dobitnika se vrši slučajnim odabirom putem aplikacije random.org.

Izvlačenje i objava dobitnika biti će 21.11.2020.

Prvih šest osvaja nagrade:

  • 1 x Remignton četka za uvijanje kose
  • 5 x Violeta We care poklon paket

Dobitnici su dužni ostaviti kontakt podatke (ime, prezime, adresu, grad i broj telefona) za dostavu nagrada na Facebook stranici Bingo u inbox.

Članak 6.

Jedna osoba može osvojiti isključivo jednu nagradu. Nagrade osigurava organizator, isporuka se vrši od strane organizatora u roku od 20 radnih dana po objavi dobitnika.

Članak 7.

Dostavljeni kontakt podaci koristiti će se isključivo za dostavu nagrada.

U slučaju da potrošač ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog sl anja. Ako potrošač u narednih 45 dana po završetku ne preuzme dodijeljenu nagradu, gubi pravo na istu.

Potro šač nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema potrošaču.

Članak 9.

Potro šač sudjelov anjem u darivanju na FB stranici Bingo, prihva ća Pravila Facebook darivanja. Pravila će biti javno objavljena na FB stranici Bingo.

Članak 10.

Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovoga darivanja.

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Sud u Širokom Brijegu.

Prijava na Bingo-Newsletter

Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading
Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading