Search
Close this search box.

Trgovački lanac Bingo

Čaj kupi i poklon pokupi

ATACO d.o.o Mostar, Kralja Tomislava L4, P.P. 25 88 101 Mostar, ID broj: 4227039510005, čiji je zakonski zastupnik, direktor Miro Musa (u daljem tekstu: PRODAVAC) i

BINGO, d.o.o. EXPORT-IMPORT Tuzla, Bosanska poljana bb, čiji je zakonski zastupnik,izvršni direktor za biznis operacije Edin Ibrahimović (u daljem tekstu: KUPAC) te

JAN – SPIDER d.o.o., Petra Preradovića 183, Pitomača, Hrvatska, OIB 91255584797, čiji je zakonski zastupnik, direktor Denis Nemčević (kao partner ove Akcije)

Članak 1.

Na osnovu važećeg ugovora o kupoprodaji između PRODAVCA i KUPCA protokolarne strane ovim Protokolom reguliraju međusobne odnose povodom zajedničkog organiziranja i provođenja akcije koja će se održati u periodu od 01.11.2020. godine do 30.11.2020. godine, odnosno do isteka zaliha poklona u svim prodajnim objektima KUPCA (na nivou cijele mreže BINGO) ukoliko zaliha poklona istekne prije 30.11.2020.

Članak 2.

Akcija podrazumijeva mogućnost potrošača da kupovinom proizvoda PRODAVCA i to NATURAVITA čajeva u svim BINGO objektima u navedenom periodu, dok traju zalihe, dobije besplatan poklon i to na sljedeći način:

 • kupovinom bilo kojih NATURAVITA čajeva u minimalnoj vrijednosti od 5 KM na jednom računu u bilo kojem Bingo objektu KUPAC dobiva poklon – platnenu vrećicu – koju može da preuzme uz predočenje fiskalnog računa.
 • jedan Kupac (fizičko lice) može dobiti jedan poklon, o čemu će brigu voditi KUPAC, odnosno zadužene osobe na info pultu.
 • Nagrada se može preuzeti u BINGO trgovini na info pultu (spisak objekata sa info pultom Prilog 4.)
 • Ugovorne strane su se dužne pridržavati Rastera koji je sastavni dio ovog Protokola (Prilog 3.).

Članak 3.

PRODAVAC se obavezuje da osigura poklone, preko Jan-Spider d.o.o. Pitomača, Hrvatska kao proizvođača Naturavita čajeva i da prije početka akcije isporuči poklone, platnene vrećice po unaprijed definiranom rasteru na dostavna mjesta KUPCA, a koje će potrošači dobivati u objektima KUPCA nakon ostvarene uvjetne kupovine, provjere računa i potpisa istih prije uručenja nagrade.

Članak 4.

Jan-Spider d.o.o. Pitomača, Hrvatska će preko PRODAVCA osigurati KUPCU 3.500 komada platnenih vrećica (fotografija poklona u Prilogu 1), za što će ovlaštene osobe ispred KUPCA  potpisati i pečatirati otpremnicu sa naznačenim detaljima o isporuci kojom se potvrđuje prijem poklona.
PRODAVAC se obavezuje da ukupan broj poklona raspodjeli prema unaprijed definiranom rasteru  na dostavna mjesta  KUPCA.

Članak 5.

KUPAC ima obvezu da prije početka trajanja akcije i tokom trajanja akcije provede iduće aktivnosti, a PRODAVAC će ukoliko je potrebno osigurati neophodnu podršku u realizaciji aktivnosti:

 • Objava akcije u redovnom katalogu KUPCA, od 05.11.-15.11.2020 godine ili u drugom terminu ukoliko to dozvoli prostor u samoj objavi,
 • Najava akcije u obliku remindera u redovnom katalogu KUPCA, shodno raspoloživom prostoru u katalogu
 • Oglašavanje putem web stranice,
 • Digitalno oglašavanje putem Facebook-a (Boost) i Instagrama (story i feed objava),
 • Oglašavanje putem sekundarnih pozicija (gdje je moguće),
 • Postavka reklamnog materijala na mjestu prodaje(u daljem tekstu POSM)- prema rasporedu (besplatno),
 • Priprema komunikacije u suradnji sa PRODAVCEM i Jan-Spiderom
 • Dodatna mjesta izlaganja za poklone, u skladu s planom za pozicioniranje (Prilog 2).

Članak 6.

PRODAVAC ima obvezu da prije početka trajanja akcije i tokom trajanja akcije:

 • Distribuira i postavi POSM
 • Distribucija nagrada prema maloprodajama(u daljem tekstu MP)
 • Distribuira nagrade prema KUPCU, a najkasnije do 25.10.2020. godine,
 • Prati akcije kroz dostavljene dogovorene izvještaje
 • Priprema komunikacije u suradnji sa Jan-Spider d.o.o , za svoje mreže,

Članak 7.

Jan-Spider d.o.o. Pitomača, Hrvatska, kao osiguravatelj poklona, će uz potrebnu podršku PRODAVCA obaviti iduće zadatke :

 • Izraditi idejno rješenje (uz suglasnost KUPCA),
 • Adaptirati ključni vizual(u daljem tekstu KV) na POSM, oglas u katalogu,
 • Produkcija POSM,
 • Prilagodba KV na sve potrebne dimenzije za KUPCA (u suradnji sa KUPCEM).

Članak 8.

KUPAC je odgovoran za zalihe poklona u svakom objektu i da u svakom objektu tokom trajanja akcije vrši podjelu poklona do isteka zaliha.

Članak 9.

KUPAC  je dužan da objavi obavještenje o akciji i po podjeli poklona i isteka zaliha poklona i da na adekvatan način komunicira potrošačima da su zalihe poklona istekle.

Članak 10.

Sve eventualne reklamacije potrošača i nepravilnosti prilikom provođenja ove akcije rješavati će isključivo KUPAC.

PRODAVAC će u slučaju kasnijeg pojavljivanja pritužbi o proizvodu, od strane potrošača, a vezanih za materijalne nedostatke na proizvodu, isto riješiti u suradnji sa Jan-Spider d.o.o. Pitomača, Hrvatska.

Članak 11.

KUPAC se naročito obavezuje da na adekvatan način izvrši pravdanje podijeljenih poklona, na način da potpiše prijem istih, odnosno da PRODAVCU izvrši povrat nepodijeljenih poklona u roku od 15 dana od dana završetka akcije na način da će PRODAVAC preuzeti nepodijeljene poklone od KUPCA iz svake BINGO trgovine u kojoj ostanu, kako bi ih kupac mogao vratiti Jan-Spider d.o.o. Pitomača, Hrvatska.

Članak 12.

Neophodno je da po završetku akcije, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka akcije, PRODAVAC preuzme od KUPCA popis sa količinama predatih poklona po svakoj Bingo trgovini.

Članak 13.

KUPAC odgovara za štetu PRODAVCU u iznosu vrijednosti nedostajućih poklona i oštećenih poklona kod KUPCA, ukoliko kod KUPCA bude  utvrđen manjak poklona ili oštećenje poklona u odnosu na stanje poklona koje je isti od PRODAVCA zaprimio i koje je trebao u skladu sa utvrđenim dogovorom isporučiti potrošačima.

Članak 14.

KUPAC se obavezuje da će sa svim osobnim podacima koje će prikupljati i obrađivati po nalogu PRODAVCA a na osnovu dostavljene evidencije o preuzetim poklonima postupati s posebnom pažnjom, u cijelosti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i drugih relevantnih propisa.

                                                                       Članak 15.

Ovaj Protokol stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika protokolarnih strana i traje do izvršenja obaveza predviđenih ovim Protokolom.

Izmjene i dopune ovog Protokola su moguće samo u pisanoj formi, putem aneksa, koji potpisuju ovlašteni predstavnici protokolarnih strana.

Članak 16.

Protokolarne strane su suglasne da sve eventualne sporove po ovom Protokolu rješavaju sporazumno, a ukoliko sporazumno rješenje spora nije moguće, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu.

Članak 17.

Ovaj Protokol je zaključen u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih po 1 (jedan) primjerak zadržava svaka strana.

Akcijska ponuda cvijeća

Obogatite vaš dom ili obradujte dragu osobu ukrasnim cvijećem iz Bingo ponude. Do 12. aprila ili

Prijava na Bingo-Newsletter

Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading
Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading