Industrija deterdženata „Dita 1977“ d.o.o. uspješno odgovara zahtjevima tržišta

Već 43 godine Dita uspješno posluje na domaćem i ino tržištu. I sada, u vrijeme pandemije, kada se čini da je sve stalo, ova fabrika radi punim kapacitetom kako bi osigurala plasman prijeko potrebnih dezinficijenasa, ali i ostalih proizvoda iz portfolija. U skladu sa raspoloživim sirovinama i repromaterijalom, osim redovne dvije smjene, povremeno se uvodi […]