Trgovina

BR PJ OBJEKAT TELEFON FAX ADRESA
1 2 Supermarket Stupine 035 368 814 fax 815 Tuzla, Stupine B-12, 75000
2 3 Hipermarket Kalesija 035 368 870 fax 869 Kalesija, Senada Mehdina Hodžića  bb
3 4 Minimarket Tojšići 035 368 766 Tojšići, Tojšići bb
4 5 Hipermarket Šićki Brod 035  368 949 fax 951 Tuzla, Šićki brod bb, 75000
5 6 Minimaret Gornji Rainci 035 368 740 Rainci Gornji bb, Kalesija
6 7 TC Hipermarket Hadžići 033 407 515 fax 516 Hadžići, Industrijska zona bb
7 8 Poslovna Jedinica Orašje 031 714 030 fax 010 Orašje, Zona poduzetništva bb, 76270
8 9 TC Gračanica 035 368 861 fax 860  Branilaca Kule grada bb, 75320
9 10 Hipermarket Gradačac 035 368 944 fax 943 Gradačac, Sarajevska bb
10 11 Market Šamac 054 620 021 fax 022 Raskršće ul.Nikole Tesle i Cara Dušana,Šamac
11 12 Minimarket Sapna 035 368 767 Sapna,ul.206-te viteške brigade bb
12 13 Mininarket Centar 035 368 580 Tuzla,ul.Turalibegova 32.
13 14 Supermarket Slatina 035 368 840 fax 841 Tuzla, Albina Herljevića br.11, 75000
14 15 Hipermarket TC Lukavac 035 368 858 fax 857 Lukavac, Lukavačkih brigada bb, 75300
15 16 Minimarket Brčanska.M 035 368 585 Tuzla  Ul. Rose Hadživuković bb, 75000
16 17 Hipermarket Crkvice 032 460 246 fax 247 Zenica, Derviša Imamovića br,1    (Crkvice)
17 18 T.C. Mostar 036 281 404 fax 405 Mostar,Put M-17 br 5
18 20 Minimarket Sjenjak 035 368-820 fax 819 Tuzla, Ismeta Mujezinovića D9, 75000
19 21 Minimarket Solina 035 368-827 Tuzla, Rate Dugonjića do br.10, 75000
20 22 Supermarket Travnička 032 460 271 fax 270 Zenica,Travnička cesta.bb, 72000
21 23 Supermarket Banovići 035 368-777 fax 775 Banovići, Branilaca Banovića bb 75290
22 24 Minimarket Banovići 035 368-780 fax 779 Banovići, Branilaca Banovića bb 75290
23 25 Minimarket Skojevska 035 368-808 Tuzla, Armije BiH br.11, 75000
24 26 Minimarket Irac 035 368-753 Tuzla, Ul.Rudarska 69, 75000
25 27 Hipermarket Srebrenik 035 368 866 fax 865 Srebrenik, Tuzlanskog odreda bb
26 28 Hipermarket Živinice 035 368 862 fax 863 Živinice, I Ulica br 121, 75270
27 29 Supermarket Zvjezdara 035-368-770 fax 771 Banovići, Branilaca Banovića bb, 75290
28 31 TC Hipermarket Doboj 053 208 721 fax 722 Doboj,Cara Dušana 18
29 32 Minimarket Dobrinja 033 407 509 fax 510 Hamdije Kapidžića 8     (Dobrinja)
30 33 Minimarket Ši Selo 035 368 582 Tuzla,Hasana i Derviša Sušića 1
31 35 Minimarket Kiseljak 035-368-719 Tuzla,Kiseljak,Ševar bb
32 36 Minimarket Lipnica 035-368-749 Tuzla,Lipnica, Ozrenskog odreda 46
33 37 T.C.Brčko 049 234 120 fax 121 Brčko, Braće Ćuskića br.10, 76100
34 38 TC Hipermarket Bijeljina 055 244 177 fax 475 Bijeljina,Cara Uroša 54,76300
35 39 Minimarket Tušanj 035-368-717 Ul. Hasana Brkića bb, naselje Tušanj, Tuzla
36 40 Minimarket Tuzlanka 035-368-761 Ul. Bosne Srebrene bb, Tuzla
37 41 Supermarket Zlokovac 035 368 810 Naselje Zlokovac bb, Tuzla
38 42 Minimarket Mostar 036/320-313 Mostar, Kneza Višeslava bb  Mostar 88 000
39 43 Minimarket Doboj 053-206-451 fax 450 Doboj, Ul.Svetog Save br. 95
40 44 Robna Kuća Kalesija 035 368 745 fax 747  Kalesija, Ul. Patriotske lige br. 13
41 45 Hipermarket Bos.Krupa 037 316 411 fax 412 Bosanska Krupa, Poslovna zona bb, 77 240
42 46 Hipermarket Kladanj 035 368 871 fax 872 Kladanj, 16. Muslim. brigade bb, 75280
43 47 Minimarket Markale 033 407 505 fax 506 Ul Dženetića Čikme br. 1, Stari Grad Sarajevo 71 000
44 49 Hipermarket Breza 032 460 203 fax 204 Ul. Potkraj bb, 71 370 Breza
45 50 Minimarket Vozuća 032 850 091 fax 090 Ul. Vozuća bb, Zavidovići
46 52 Supermarket Stupine 3 035 368-845 fax 846 Tuzla,Stupine B-10,75000
47 53 TC Hipermarket Čitluk 036/281-400 fax 401 Gospodarska zona, Tromeđa bb , 88260 Čitluk
48 54 Supermarket Olovo 032 460 200 fax 201 Olovske luke bb, 71340 Olovo
49 55 Supermarket Rudarska 035-368-755 Tuzla, Rudarska br. 39 , 75000
50 56 Supermarket Slavinovići 035 368 825 Tuzla, Goste Lazarevića br.12 75000
51 57 Hipermarket Otoka 033 255 700 fax 701 Ul. Džemala Bijedića br. 123, 71 000 Novi Grad Sarajevo
52 58 Hipermarket Ilijaš 033/586 660 fax 655 Ul. Alića rampa , Mrakovo bb, 71 380 Ilijaš
53 59 Hipermarket Velika Kladuša 037 316 380 fax 381 Ul. 1. maja bb,  77 230 Velika Kladuša
54 60 TC Hipermarket Bihać 037/316 400 fax 401 Ul. Žrtava srebreničkog genocida bb, Bihać
55 61 Minimarket Armije BiH 035 368 833 fax 834 Tuzla, Armije bh br.10 75000
56 62 Minimarket Stupine 035 368 816 fax 817 Tuzla, Maka Dizdara br.36, 75000
57 63 Minimarket Slatina  Best 035 368 760 Tuzla, Slatina br.5, 75000
58 64 TC Zenica 032 460 190 fax 189 Zenica,Goraždanska br 23, 72000
59 65 Minimarket Slatina 035-368-757 Tuzla, Albina Herljevića br.7, 75000
60 66 Minimarket Partizan 035 368 843 II Tuzlanske brigade 7,  75000 Tuzla
61 67 Supermarket Prnjavor 051 641 130 fax 131 Ul. Beogradska bb, 78 430 Prnjavor
62 68 Minimarket Lukavac 035 368 733 Ul Sarajevska br.7, Lukavac
63 70 Klasična Prodavnica 032 445 690 Ul. Aske Borića br.21  (A.Stanica)
64 71 Hipermarket Šićki Brod 035 368 853 Šićki Brod bb, 75 000 Tuzla
65 72 Minimarket Živinice 035-368-579 Ul. Druga ulica Br. 15, Živinice
66 73 Minimarket Tinja 035-368-730 Tinja bb, Srebrenik
67 74 Minimarket Špionica 035-368-722 Špionica bb, Srebrenik
68 75 Hipermarket Visoko 032 460 280 fax 279 Visoko, Kakanjska bb
69 77 Hipermarket – Busovača 030 735 012 fax 013 Ul. Zagrebačka bb,Busovača
70 78 Hipermarket Travnik 030-509 110 fax 111 Travnik, Aleja Konzula bb
71 79 Minimarket Novi grad 033/586-350 Salke Lagumđije 9  Sarajevo
72 80 Minimarket Kalesija 035 368 741 Kalesija, Kalesijskih brigada  bb
73 81 Supermarket Čelić 035 368 723 Alije Izetbegovića 60
74 82 Minimarket Gornje Živinice 035 368 737 Gornje Živinice bb
75 83 Minimarket Gornja Tuzla 035 368 821 fax 824 Trg oslobođenja br. 1,  75208 Gornja Tuzla
76 84 Minimarket Miladije 035 368 751 Ul.Rade Uhlika 92 , 75000 Tuzla
77 85 Hipermarket Doboj Jug 032 460 226 fax 227 Matuzići bb
78 86 Supermarket Kakanj 032 460 235 fax 238 Ul. Alije Izetbegovića 37 , Kakanj
79 87 Supermarket Alipašino 033 407 525 fax 526 ul. Ive Andrića 13   (Alipašino polje)
80 88 Hipermarket Prijedor 052 239 261 fax 262 Svale bb, Prijedor
81 89 Hipermarket Sjenjak 035 368 850 fax 851 Ul.Ismeta Mujezinovića bb,75 000 Tuzla
82 90 Minimarket Srebrenik 035 368 727 Maršala Tita 40
83 91 Supermarket Ciglane 033 407 500 fax 501 Mehremića trg br 15        (Ciglane)
84 92 Hipermarket Modriča 053 821 001 fax 002 Šamački Put bb
85 93 Supermarket Lukavac 035/ 368-735 Armije BiH bb, Lukavac
86 94 Minimarket Zenica 032/460-188 fax 187 Ul. Ćire Truhelke br.8, 72 000 Zenica
87 95 Minimarket Travnik 030 509 558 fax 559 Ul. Šehida br. 3 ,  78 000 Travnik
88 96 Minimarket Dobrnja 035 368 725 Dobrnja bb, Tuzla
89 97 Minimarket Mosnik 035 368 763 Ismeta Kapetanovica br.2, 75000 Tuzla
90 98 Minimarket Mramor 035 368 731 Mramor bb, Tuzla
91 99 Hipermarket Cazin 037 316 403 fax 404 Žrtava Domovinskog rata bb
92 103 Hipermarket Zvornik 056 991 913 fax 916 Karakaj 108 a , 75 400 Zvornik
93 104 Supermarket Doboj 053 490 203 fax 200 Ul. Svetog Save 77 ,  74 000 Doboj
94 105 Supermarket Grbavica 033 255 705 fax 706 Hasana Brkića 4, Grbavica; 71 000 Sarajevo
95 106 Minimarket Sarajevo Centar 033 586 680 fax 681 Ul. Kranjčevićeva  23, 71 000 Sarajevo
96 107 Minimarket Novo naselje 035-368-990 fax 991 Ul. Rate Dugonjića br. 5 , 75 000 Tuzla
97 108 Minimarket Kula 035 368 988 Ul. 16. Muslimanske brigade br. 2 , 75 000 Tuzla
98 109 Supermarket Luke 035/368-711 fax 712 Ul. Branilaca BiH 11, 75000 Tuzla
99 110 Minimarket Buća Potok 033 586 677 fax 678 Ul. Adema Buće br. 24 , 71 000 Sarajevo
100 111 Minimarket  Šićki Brod 035 368 715 fax 714 Vjekoslava Tunjića, 75 203  Tuzla
101 112 Supermarket Stup 033 586 691 fax 692 Stupska bb, Ilidža, Sarajevo
102 113 Minimarket Dobrinja 3 Sarajevo 033 255 477 fax 476 Trg Sarajevske olimpijade 13, Sarajevo, N. Grad
103 114 Minimarket Hrasno 033 407 511 fax 512 Aleja lipa bb
104 115 Minimarket Suha 035 368 794 fax 795 Ul. Suha bb, Živinice
105 116 Minimarket Hrasnica 033 255 712 fax 713 Ul . Šehitluci 16-18, Hrasnica , Sarajevo
106 117 Minimarket Novi grad br 2-Boljakov Potok 033 586 519 fax 518 Ul. Smaila Šikala br.6, Novi Grad, Sarajevo
107 118 Minimarket Kozarac 052 346 091 fax 071 Ul. Mladena Stojakovića i Ahmeta Melkića bb
108 119 Supermarket Neum 036 885 050 Ul. Svetog Ante bb, Neum
109 120 Minimarket Stup 2 033 255 709 fax 710 Ul. Silve Rizvanbegović br.32, Ilidža
110 121 Hipermarket Bugojno 030 509 010 fax 011 Ul. Ciglane I bb, Bugojno
111 122 TC HIPERMARKET BUŽIM 037 316 440 fax 441 Generala Izeta nanića bb
112 123 Hipermarket Goražde 038 243 350 fax 351 Rabite bb , Goražde
113 124 Minimarket Dubrave 035 368 692 fax 693 Ul. Dubrave Gornje bb, Živinice
114 127 Hipermarket Srebrenik 035 368 698 fax 699 Ul Teritorijalne odbrane 92 bb, Srebrenik
115 128 Hipermarket Tešanj 032 460 220 fax 221 Industrijska zona Bukva bb, Tešanj
116 129 Supermarket Teslić 053 490 205 fax 207 Ul. Karađorđeva bb, 74 270  Teslić
117 130 Supermarket-Barić Teslić 053 490 211 fax 213 Ul. Barić bb, Teslić
118 131 Supermarket-Vrućica Teslić 053 490 216 fax 217 Ul. Banja Vrućica bb
119 132 Minimarket Pijaca 053 490 221 Hilandarska bb, Teslić
120 133 Hipermarket Stup 033 255 881 fax 882 Stupska bb, Ilidža, Sarajevo/Kurta Schorka 28
121 134 Hipermarket Banja Luka 051 491 262 fax 261 Branka Popovića bb
122 135 Hipermarket 2 Brcko 049 490 230 fax 231 Bulevar mira br 5 , Brcko
123 136 Hipermarket Bugojno 2 030 509 120 fax 119 Čušlije bb, Bugojno
124 137 Supermarket Visoko 032 460 283 fax 284 Arnautovicko polje  Podvanj bb , Visoko
125 138 Hipermarket Mostar 2 036 281 422 fax 421 Bišće polje bb, Mostar
126 139 Supermarket Bijeljina 1 055 490 380 fax 381 Kralja Petra I Karađorđevića br.1 , Bijeljina
127 140 Hipermarket Gradiška 051 491 383 XVI Krajiške brigade bb, Gradiška
128 141 Supermarket Goražde 038 243 342 fax 341 Ul. Ferida Dizdarevića br. 4 , Goražde
129 142 Supermarke Kozarska Dubica 052 490 208 fax 212 Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica
130 143 Hipermarket Kolodvorska 033 255 890 fax 891 Kolodvorska br .12 , Sarajevo
131 144 Hipermarket 2 Orasje 031 744 060 fax 062 VIII Ulica br 44  , Orasje
132 145 Hipermarket Bijeljina 2 055 490 374 fax 375 Stefana dečanskog bb, Bijeljina
133 146 Hipermarket Bihać 2 037 316 422 fax 421 Ul. Žrtava srebreničkog genocida bb, Bihać
134 147 Hipermarket Kiseljak 030 719 062 fax 061 Josipa Bana Jelačića bb, Kiseljak
135 148 Supermarket Sanski Most 037 316 430 fax 432 Muse Ćazima Ćatića br. 24 , Sanski Most
136 149 Supermarket Zvornik 056 490 380 fax 381 Karakaj bb, Zvornik
137 150 Hipermnarket Trebinje 059 490 381 Tini bb, Trebinje
138 151 Supermarket Gracanica 035 369 577 fax 578 Gracanickih Gazija bb , Gracanica
139 152 Hipermarket Ušće 035 369 570 fax 576 Usce bb , Tuzla
140 153 Hipermarket Konjic 036 281 431 fax 432 Trg drzavnosti Alije Izetbegoovica , Konjic
141 154 Supermarket Tuzlanska 033 255 915 fax 916 Ul. Tuzlanska bb, Novi Grad, Sarajevo
142 155 Hipermarket -Prijedor 2 052 490 202 fax 201 Srpskih velikana br. 14 , Prijedor
143 157 Hipermarket Bulevar 035 368 555 fax 556 Ul. Džemala bijedića br. 1
144 158 Minimarket Puracic 035 368 560 Čaršijska bb, Puračić
145 161 Minimarket Kolonija 033/407-530 fax 531 Trg 22. aprila br. 8, Ilidža
146 162 Hipermarket Bare 033/255-920 Alipašina bb, Sarajevo
147 163 Minimarket Doboj 053/490-043 fax 044 Radnička bb, Kotorsko
148 165 Minimartket Zvornik 056/490-386 fax 387 Trg Kralja Petra I Karađorđevića bb, Zvornik
149 166 Minimarket Janja 055/490-386  fax 387 Karađorđeva 201, Janja
150 167 Hipermarket Trebinje 2 059/490-395 Zasad polje bb, Trebinje
151 168 Minimarket Čekaluša 033/255-930 Čekaluša br. 36, 71 000 Sarajevo
152 169 Supermarket Prnjavor 051 491 350 fax 351
153 170 Hipermarket Ugljevik 055 490 370 fax 369 Ul. Ugljevika br. 41, Ugljevik
154 171 Hipermarket Sanski Most2 037/316-445
155 172 Hipermarket – Irac Tuzla PJ 172 035 368 540 fax 541 Krečanska bb, Tuzla
156 173 Hipermarket – CENTAR Mostar PJ 173 036 446 290 fax 291 Ante Starčevića bb, Mostar
157 174 Hipermarket – Lukavica Istočno Sarajevo 057 490 220 fax 221 Ul. Vojvode Radomira Putmika bb, Istočna Ilidža
158 175 Minimarket Litve 035/368 830/fax831 Ul. Živiničke ose bb
159 176 Minimarket Teheranski trg 033/255-715
160 177 Minimarket Malta 033/407-540 Ul. Malta br. 27, Sarajevo
161 182 Minimarket Kolonija 2 033/255-931 Ul. Huseina Đoze br. 3 Sarajevo
162 202 Minimarket Crveni 7 035/368-520 Ul. Marsala Tita br. 40 Tuzla
163 205 Hipermarket Derventa 053 490 054 Kninska bb, Derventa
164 207 Hipermarket Brčko Tuš 049/580-902 Desanka Maksimović bb Brčko
165 208 Hipermarket Bosanski Petrovac 037/316-455 V korpusa bb Bosanski Petrovac