Search
Close this search box.

Bingo centriNaziv objekta Adresa RB PJ
Supermarket Stupine Tuzla, Stupine B-12, 75000 1 2
Hipermarket Kalesija Kalesija, Senada Mehdina Hodžića  bb 2 3
Minimarket Tojšići Tojšići, Tojšići bb 3 4
Hipermarket Šićki Brod Tuzla, Šićki brod bb, 75000 4 5
Minimaret Gornji Rainci Rainci Gornji bb, Kalesija 5 6
TC Hipermarket Hadžići Hadžići, Industrijska zona bb 6 7
Poslovna Jedinica Orašje Orašje, Zona poduzetništva bb, 76270 7 8
TC Gračanica  Branilaca Kule grada bb, 75320 8 9
Hipermarket Gradačac Gradačac, Sarajevska bb 9 10
Minimarket Sapna Sapna,ul.206-te viteške brigade bb 10 12
Mininarket Centar Tuzla,ul.Turalibegova 32. 11 13
Supermarket Slatina Tuzla, Albina Herljevića br.11, 75000 12 14
Hipermarket TC Lukavac Lukavac, Lukavačkih brigada bb, 75300 13 15
Minimarket Brčanska.M Tuzla  Ul. Rose Hadživuković bb, 75000 14 16
Hipermarket Crkvice Zenica, Derviša Imamovića br,1    (Crkvice) 15 17
T.C. Mostar Mostar,Put M-17 br 5 16 18
Minimarket Sjenjak Tuzla, Ismeta Mujezinovića D9, 75000 17 20
Minimarket Solina Tuzla, Rate Dugonjića do br.10, 75000 18 21
Supermarket Travnička Zenica,Travnička cesta.bb, 72000 19 22
Supermarket Banovići Banovići, Branilaca Banovića bb 75290 20 23
Minimarket Banovići Banovići, Branilaca Banovića bb 75290 21 24
Minimarket Skojevska Tuzla, Armije BiH br.11, 75000 22 25
Minimarket Irac Tuzla, Ul.Rudarska 69, 75000 23 26
Hipermarket Srebrenik Srebrenik, Tuzlanskog odreda bb 24 27
Hipermarket Živinice Živinice, I Ulica br 121, 75270 25 28
Supermarket Zvjezdara Banovići, Branilaca Banovića bb, 75290 26 29
TC Hipermarket Doboj Doboj,Cara Dušana 18 27 31
Minimarket Dobrinja Hamdije Kapidžića 8     (Dobrinja) 28 32
Minimarket Ši Selo Tuzla,Hasana i Derviša Sušića 1 29 33
Minimarket Kiseljak Tuzla,Kiseljak,Ševar bb 30 35
Minimarket Lipnica Tuzla,Lipnica, Ozrenskog odreda 46 31 36
T.C.Brčko Brčko, Braće Ćuskića br.10, 76100 32 37
TC Hipermarket Bijeljina Bijeljina,Cara Uroša 54,76300 33 38
Minimarket Tušanj Ul. Hasana Brkića bb, naselje Tušanj, Tuzla 34 39
Minimarket Tuzlanka Ul. Bosne Srebrene bb, Tuzla 35 40
Supermarket Zlokovac Naselje Zlokovac bb, Tuzla 36 41
Minimarket Mostar Mostar, Kneza Višeslava bb  Mostar 88 000 37 42
Robna Kuća Kalesija  Kalesija, Ul. Patriotske lige br. 13 38 44
Hipermarket Bos.Krupa Bosanska Krupa, Poslovna zona bb, 77 240 39 45
Hipermarket Kladanj Kladanj, 16. Muslim. brigade bb, 75280 40 46
Minimarket Markale Ul Dženetića Čikme br. 1, Stari Grad Sarajevo 71 000 41 47
Hipermarket Breza Ul. Potkraj bb, 71 370 Breza 42 49
Minimarket Vozuća Ul. Vozuća bb, Zavidovići 43 50
Supermarket Stupine 3 Tuzla,Stupine B-10,75000 44 52
TC Hipermarket Čitluk Gospodarska zona, Tromeđa bb , 88260 Čitluk 45 53
Supermarket Olovo Olovske luke bb, 71340 Olovo 46 54
Supermarket Rudarska Tuzla, Rudarska br. 39 , 75000 47 55
Supermarket Slavinovići Tuzla, Goste Lazarevića br.12 75000 48 56
Hipermarket Otoka Ul. Džemala Bijedića br. 123, 71 000 Novi Grad Sarajevo 49 57
Hipermarket Ilijaš Ul. Alića rampa , Mrakovo bb, 71 380 Ilijaš 50 58
Hipermarket Velika Kladuša Ul. 1. maja bb,  77 230 Velika Kladuša 51 59
TC Hipermarket Bihać Ul. Žrtava srebreničkog genocida bb, Bihać 52 60
Minimarket Armije BiH Tuzla, Armije bh br.10 75000 53 61
Minimarket Stupine Tuzla, Maka Dizdara br.36, 75000 54 62
Minimarket Slatina  Best Tuzla, Slatina br.5, 75000 55 63
TC Zenica Zenica,Goraždanska br 23, 72000 Lukovo polje 56 64
Minimarket Slatina Tuzla, Albina Herljevića br.7, 75000 57 65
Minimarket Partizan II Tuzlanske brigade 7,  75000 Tuzla 58 66
Supermarket Prnjavor Ul. Beogradska bb, 78 430 Prnjavor 59 67
Minimarket Lukavac Ul Sarajevska br.7, Lukavac 60 68
Hipermarket Šićki Brod Šićki Brod bb, 75 000 Tuzla 61 71
Minimarket Živinice Ul. Druga ulica Br. 15, Živinice 62 72
Minimarket Tinja Tinja bb, Srebrenik 63 73
Minimarket Špionica Špionica bb, Srebrenik 64 74
Hipermarket Visoko Visoko, Kakanjska bb 65 75
Hipermarket – Busovača Ul. Zagrebačka bb,Busovača 66 77
Hipermarket Travnik Travnik, Aleja Konzula bb 67 78
Minimarket Novi grad Salke Lagumđije 9  Sarajevo 68 79
Minimarket Kalesija Kalesija, Kalesijskih brigada  bb 69 80
Supermarket Čelić Alije Izetbegovića 60 70 81
Minimarket Gornje Živinice Gornje Živinice bb 71 82
Minimarket Gornja Tuzla Trg oslobođenja br. 1,  75208 Gornja Tuzla 72 83
Minimarket Miladije Ul.Rade Uhlika 92 , 75000 Tuzla 73 84
Hipermarket Doboj Jug Matuzići bb 74 85
Supermarket Kakanj Ul. Alije Izetbegovića 37 , Kakanj 75 86
Supermarket Alipašino ul. Ive Andrića 13   (Alipašino polje) 76 87
Hipermarket Prijedor Svale bb, Prijedor 77 88
Hipermarket Sjenjak Ul.Ismeta Mujezinovića bb,75 000 Tuzla 78 89
Minimarket Srebrenik Maršala Tita 40 79 90
Supermarket Ciglane Mehremića trg br 15        (Ciglane) 80 91
Hipermarket Modriča Šamački Put bb 81 92
Supermarket Lukavac Armije BiH bb, Lukavac 82 93
Minimarket Zenica Ul. Ćire Truhelke br.8, 72 000 Zenica 83 94
Minimarket Travnik Ul. Šehida br. 3 ,  78 000 Travnik 84 95
Minimarket Dobrnja Dobrnja bb, Tuzla 85 96
Minimarket Mosnik Ismeta Kapetanovica br.2, 75000 Tuzla 86 97
Minimarket Mramor Mramor bb, Tuzla 87 98
Hipermarket Cazin Žrtava Domovinskog rata bb 88 99
Hipermarket Zvornik Karakaj 108 a , 75 400 Zvornik 89 103
Supermarket Doboj Ul. Svetog Save 77 ,  74 000 Doboj 90 104
Supermarket Grbavica Hasana Brkića 4, Grbavica; 71 000 Sarajevo 91 105
Minimarket Sarajevo Centar Ul. Kranjčevićeva  23, 71 000 Sarajevo 92 106
Minimarket Novo naselje Ul. Rate Dugonjića br. 5 , 75 000 Tuzla 93 107
Minimarket Kula Ul. 16. Muslimanske brigade br. 2 , 75 000 Tuzla 94 108
Supermarket Luke Ul. Branilaca BiH 11, 75000 Tuzla 95 109
Minimarket Buća Potok Ul. Adema Buće br. 24 , 71 000 Sarajevo 96 110
Minimarket  Šićki Brod Vjekoslava Tunjića, 75 203  Tuzla 97 111
Supermarket Stup Stupska bb, Ilidža, Sarajevo 98 112
Minimarket Dobrinja 3 Sarajevo Trg Sarajevske olimpijade 13, Sarajevo, N. Grad 99 113
Minimarket Hrasno Aleja lipa bb 100 114
Minimarket Suha Ul. Suha bb, Živinice 101 115
Minimarket Hrasnica Ul . Šehitluci 16-18, Hrasnica , Sarajevo 102 116
Minimarket Novi grad br 2-Boljakov Potok Ul. Smaila Šikala br.6, Novi Grad, Sarajevo 103 117
Minimarket Kozarac Ul. Mladena Stojakovića i Ahmeta Melkića bb 104 118
Supermarket Neum Ul. Svetog Ante bb, Neum 105 119
Minimarket Stup 2 Ul. Silve Rizvanbegović br.32, Ilidža 106 120
Hipermarket Bugojno Ul. Ciglane I bb, Bugojno 107 121
TC HIPERMARKET BUŽIM Generala Izeta nanića bb 108 122
Hipermarket Goražde Rabite bb , Goražde 109 123
Minimarket Dubrave Ul. Dubrave Gornje bb, Živinice 110 124
Hipermarket Srebrenik Ul Teritorijalne odbrane 92 bb, Srebrenik 111 127
Hipermarket Tešanj Industrijska zona Bukva bb, Tešanj 112 128
Supermarket Teslić Ul. Karađorđeva bb, 74 270  Teslić 113 129
Supermarket-Barić Teslić Ul. Barić bb, Teslić 114 130
Supermarket-Vrućica Teslić Ul. Banja Vrućica bb 115 131
Minimarket Pijaca Hilandarska bb, Teslić 116 132
Hipermarket Stup  Ilidža, Sarajevo/Kurta Schorka 28 117 133
Hipermarket Banja Luka Branka Popovića bb 118 134
Hipermarket 2 Brcko Bulevar mira br 5 , Brcko 119 135
Supermarket Visoko Arnautovicko polje  Podvanj bb , Visoko 120 137
Hipermarket Mostar 2 Bišće polje bb, Mostar 121 138
Supermarket Bijeljina 1 Kralja Petra I Karađorđevića br.1 , Bijeljina 122 139
Hipermarket Gradiška XVI Krajiške brigade bb, Gradiška 123 140
Supermarket Goražde Ul. Ferida Dizdarevića br. 4 , Goražde 124 141
Supermarke Kozarska Dubica Kralja Petra I Oslobodioca bb, Kozarska Dubica 125 142
Hipermarket Kolodvorska Kolodvorska br .12 , Sarajevo 126 143
Hipermarket 2 Orašje VIII Ulica br 44  , Orasje 127 144
Hipermarket Bijeljina 2 Stefana dečanskog bb, Bijeljina 128 145
Hipermarket Bihać 2 Ul. Žrtava srebreničkog genocida bb, Bihać 129 146
Hipermarket Kiseljak Josipa Bana Jelačića bb, Kiseljak 130 147
Supermarket Sanski Most Muse Ćazima Ćatića br. 24 , Sanski Most 131 148
Hipermnarket Trebinje Tini bb, Trebinje 132 150
Supermarket Gračanica Gracanickih Gazija bb , Gracanica 133 151
Hipermarket Ušće Usce bb , Tuzla 134 152
Hipermarket Konjic Trg drzavnosti Alije Izetbegoovica , Konjic 135 153
Supermarket Tuzlanska Ul. Tuzlanska bb, Novi Grad, Sarajevo 136 154
Hipermarket -Prijedor 2 Srpskih velikana br. 14 , Prijedor 137 155
Hipermarket Bulevar Ul. Džemala bijedića br. 1 138 157
Minimarket Puračić Čaršijska bb, Puračić 139 158
Minimarket Kolonija Trg 22. aprila br. 8, Ilidža 140 161
Hipermarket Bare Alipašina bb, Sarajevo 141 162
Minimarket Doboj Kotorsko Radnička bb, Kotorsko 142 163
Minimartket Zvornik Trg Kralja Petra I Karađorđevića bb, Zvornik 143 165
Minimarket Janja Karađorđeva 201, Janja 144 166
Hipermarket Trebinje 2 Zasad polje bb, Trebinje 145 167
Minimarket Čekaluša Čekaluša br. 36, 71 000 Sarajevo 146 168
Supermarket Prnjavor Magistralni put bb 147 169
Hipermarket Ugljevik Ul. Ugljevika br. 41, Ugljevik 148 170
Hipermarket Sanski Most 2 17. Viteške brigade bb, Sansi Most 149 171
Hipermarket – Irac Tuzla Krečanska bb, Tuzla 150 172
Hipermarket – Centar Mostar Ante Starčevića bb, Mostar 151 173
Hipermarket – Lukavica Istočno Sarajevo Ul. Vojvode Radomira Putmika bb, Istočna Ilidža 152 174
Minimarket Litve Ul. Živiničke ose bb 153 175
Minimarket Teheranski trg Teheranski trg br 3 , Novi Grad Sarajevo 154 176
Minimarket Malta Ul. Malta br. 27, Sarajevo 155 177
Minimarket Kolonija 2 Ul. Huseina Đoze br. 3 Sarajevo 156 182
Minimarket Dragodol Ul. Blagoja Parovića br. 7 Tuzla 157 183
Minimarket Crveni 7 Ul. Marsala Tita br. 40 Tuzla 158 202
Hipermarket Derventa Kninska bb, Derventa 159 205
Hipermarket Stup II Merkur Ul. Stupska bb, Novi Grad Sarajevo 160 206
Hipermarket Brčko 2 (Tuš) Desanke Maksimović bb , Brčko 161 207
Hipermarket Bosanski Petrovac V korpusa bb 162 208
Minimarket Teočak Krstac bb, Teočak 163 209
Hipermarket Vogošća Ugorsko bb 164 210
Hipermarket Bingo Plus BCC Mitra Trifunovića br. 2 165 211
HM Merkur Otoka Gradačačka br.1 166 213
HM Zenica 3  Džananović Kamberović polje bb 167 216
HM Donji Vakuf 770 Slavne Brdske brigade bb 168 217
Supermarket Jablanica Jaroslava Černija bb Jablanica 169 218
Supermarket Alta Bulevar Franca Lehara 2 170 219
Hipermarket Zavidovići Radnička cesta bb Zavidovići 171 220
Supermarket Bugojno Šehitluci br. 1 Bugojno 172 221
Hipermarket Šamac Njegoševa bb, Šamac 173 222
Hipermarket Jajce Ul. Kralja Stjepana Tomaševića bb, Jajce 174 223
Hipermarket Ciljuge Ciljuge I, Živinice 175 224
Supermarket Ozmice 1 Sarajevska bb, Bihać 176 225
Supermarket Bihac (kod bolnice) Darivalaca krvi 39, Bihać 177 227
Supermarket Harmani Eršefa Kovačevića Harmani bb, Bihać 178 228
Minimarket Ozmice 2 Trg Zlatnih ljiljana bb, Bihać 179 229
Hipermarket Bosanska Krupa 2 Kolodvorska bb, Bosanska Krupa 180 231
Hipermarket Bihać 3 Ul Nositelja Hrvatskog trolista bb, Bihać 181 232
Hipermarket 2 Cazin Ćuprija bb, Cazin 182 233
Supermarket Velika Kladuša Zuhdije Žalića bb, Velika Kladuša 183 234
Minimarket Bosanska Krupa 1 Otoka čaršija bb, Otoka 184 235
Minimarket Bosanska Krupa 2 Ul. Reisa Džemaludina Čauševića bb, B.Krupa 185 236
Minimarket Bosanska Krupa 3 Ul. 511. SBBR 186 237
Minimarket Bihać Ul. Vasif Bega Bišćevića 32, Bihać 187 238
Hipermarket Maglaj Misurići bb 188 239
Minimarket Maglaj 1 Sulejmana Omerovića cara BB,Maglaj 189 240
Minimarket Maglaj 2 Viteška bb,Maglaj 190 241
Minimarket Mostar 2 Splitka 27 Mostar 191 242
Tržni centar Bingo Živinice Druga ulica bb, Živinice 192 243
Hipermarket Gornji Vakuf-Uskoplje Trnovača bb 70240 G.Vakuf-Uskoplje 193 244
Minimrket Ugljevik Ul. Ćirila i Metodija 38a, Ugljevik 194 245
Minimarket Mostar 3 Dubrovačka br. 11, Mostar 195 246
Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading

Prijava na Bingo-Newsletter

Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading