Search
Close this search box.

Trgovački lanac Bingo

SLUŽBENA PRAVILA KAMPANJE “GILLETTE SKINGUARD”

Član 1.

Organizator i službena pravila

1.1. Kampanja na Gillette brendu pod nazivom „Gillette Skinguard“ (u daljnjem tekstu Kampanja)  je organizovan i proveden od strane kompanije Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009 i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71 210 Ilidža.

1.2. Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike. Organizator zadržava pravo da može izmijeniti i  dopuniti ova Pravila tokom trajanja Kampanje, i objaviti izmjene na isti način kao što su prvobitna Pravila bila objavljena.

1.3. Kampanja je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Gillette Skinguard proizvoda.

Član 2.  Pravni izvori

Kampanja je pravno usklađena u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3. Teritorij

Kampanja organizovana u skladu s ovim službenim pravilima će biti provedena na području Bosne i Hercegovine kod maloprodajnog lanca Bingo d.o.o., u sljedećim maloprodajnim objektima.

133Hipermarket Stup
143Hipermarket Kolodvorska
38TC Hipermarket Bijeljina
7TC Hipermarket Hadžići
64TC Zenica     
99Hipermarket Cazin
15Hipermarket TC Lukavac
5Hipermarket Šićki Brod
173Hipermarket – CENTAR Mostar PJ 173
28Hipermarket Živinice

Trajanje Kampanje je u periodu od 1.12.2020 do isteka zaliha.

Član 4. Podobnost

4.1. U Kampanji  mogu učestvovati sve punoljetne osobe (18+ godina) koje su državljani Bosne i Hercegovine i/ili imaju stalno mjesto boravka u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu Učesnici), a  koji unaprijed prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila.


4.2. Sudjelovanjem u Kampanji, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti svjesni ovih odredbi i izražavaju svoju saglasnost u pogledu toga. Učestvovanje u ovoj Kampanji jednako je obavezi poštivanja navedenih Pravila.

Član 5. Određeni proizvodi i uslovi 

Mehanizam sudjelovanja u Kampanji:

Osoba podobna po članu 4., ukoliko tokom promotivnog perioda od  1.12.2020 do isteka zaliha, u Bingo maloprodajnim objektima, navedenih u članu 3., kupi bilo koji Gillette Skinguard brijac i/ili patrone, jedan od ponuđenih poklona kupac može da preuzime na info pultu odabranih trgovina. Kupac bira jedan od tri ponuđena poklona: Gillette bocu, Gillette slušalice ili Gillette USB set. U Kampanji učestvuju svi proizvodi iz Gillette skinguard asortimana.

Član 6. Pokloni

Za ovu Kampanji Organizator je osigurao ukupno 450 poklona za Učesnike, koji će ravnomijerno biti podijeljeni po gore navedenim Bingo trgovinama, tako da će svaka trgovina dobiti ukupno 45 poklona, po 15kom od svake vrste:

  • Gillette boca 150kom
  • Gillette slušalice 150kom
  • Gillette USB set 150kom

Član 7. Dodjela poklona

Svi kupci koji u gore navedenim Bingo maloprodajnim centrima i u navedenemo periodu kupe Gillette Skinguard brijač ili patrone, jedan od ponuđenih poklona odmah nakon kupovine preuzima, po izboru, na info pultu Bingo odabranih trgovina jedan od ponuđenih poklona.

Član 8. Povjerljivost

8.1. Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici promocije imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Prava Učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:

– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju;

– pravo da budu upoznati sa podacima;

– pravo na promjenu podataka;

– pravo na žalbu.

Za izmjene zagarantovanih prava učenici mogu javiti na adresu Organizatora, Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71210 Ilidža.

8.2. Sudjelovanjem u ovoj kampanji, organizator neće uzimati nikakve lične podatke.

Član 9. Viša sila

9.1. U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza.


9.2. U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja.

Član 10. Sporovi

10.1. U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom sudu u Bosni i Hercegovini.


10.2. Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj Kampanje mogu se slati na slijedeću adresu: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo, u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma završetka kampanje. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Član 11. Službena Pravila Kampanje

11.1. Učešćem u Kampanji Učesnici prihvataju da ih ova Pravila obavezuju.


Prijava na Bingo-Newsletter

Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading
Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading