Search
Close this search box.

Trgovački lanac Bingo

Pampers program lojalnosti

Član 1.
Organizator i službena pravila
1.1. Program lojalnosti na Pampers brendu (u daljnjem tekstu Kampanja) je organizovan i proveden od strane kompanije Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009 i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71 210 Ilidža.
1.2. Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike. Organizator zadržava pravo da može izmijeniti i dopuniti ova Pravila tokom trajanja Kampanje, i objaviti izmjene na isti način kao što su prvobitna Pravila bila objavljena.
1.3. Kampanja je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Pampers proizvoda.


Član 2. Pravni izvori
Kampanja je pravno usklađena u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.


Član 3. Teritorij
Kampanja je organizovana u skladu s ovim službenim pravilima će biti provedena na području Bosne i Hercegovine i važeća je u svim prodajnim mjestima u kojima su dostupni za kupiti Pampers proizvodi uz dobiveni fiskalni račun nakon kupovine.
Trajanje Kampanje je u periodu od 01.06.2020. do 31.08.2020.


Član 4. Podobnost
4.1. U Kampanji mogu učestvovati sve punoljetne osobe (18+ godina) koje su državljani Bosne i Hercegovine i/ili imaju stalno mjesto boravka u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu Učesnici), a koji unaprijed prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila.
4.2. Sudjelovanjem u Kampanji, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti svjesni ovih odredbi i izražavaju svoju saglasnost u pogledu toga. Učestvovanje u ovoj Kampanji jednako je obavezi poštivanja navedenih Pravila.


Član 5. Određeni proizvodi i uslovi
Mehanizam sudjelovanja u Kampanji:
Osoba podobna po članu 4., ukoliko tokom promotivnog perioda od 01.06.2020. do 31.08.2020., kupi Pampers proizvode u vrijednosti 100 ili 150 ili 200 KM, ovisno o tome koji poklon želi da dobije i pošalje originalne fiskalne račune i lične podatke na adresu Organizatora dobija željeni poklon na kućnu adresu. U Kampanji učestvuju svi proizvodi iz Pampers asortimana. Nakon što se prikupe računi, potrebno ih je originalne poslati skupa sa popunjenim letkom koji će biti dostupan u prodajnim mjestima u koji je potrebno upisati podatke u sva tražena polja i poslati na adresu Organizatora: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71210 Ilidža, za naznakom „Pampers program lojalnosti”. Obavezno naglasiti i vrstu poklona za koji se šalju računi. Ukoliko u određenom trenutku trajanja Kampanje letci ne budu dostupni na nekim prodajnim mjestima ili je Učesnik kupio Pampers proizvode putem online platforme, te račune je potrebno poslati uz dodatno ispisane lične podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon) i naglašenom vrstom poklona za koji ih šalje i poslati ih na isti način, na adresu Organizatora.
Prvih 4200 Učesnika koji su poslali račune od kupovine obavljene tokom trajanja Kampanje i ispravno navedene tražene podatke na adresu Organizatora najdalje do 20.09.2020. će poklon po svom izboru (u skladu sa brojem i vrstama poklona navedenim u članu 6) dobiti na adresu koju su naveli.
Sve vrijeme trajanja Kampanje biće aktivna besplatna info linija tokom radnog vremena operatera raspoloživog za davanje informacija svim zainteresovanim ljudima za Kampanju, od ponedeljka do petka u vremenskom periodu 08:00-16:30 sati. Broj besplatne info linije 0800 27 000


Član 6. Pokloni
Za ovu Kampanju Organizator je osigurao sljedeće poklone za Učesnike:
• Za kupovinu Pampers proizvoda u iznosu 100 KM – poklon je dječiji ruksak, total količina 1.400 komada
• Za kupovinu Pampers proizvoda u iznosu 150 KM – poklon je torba za mame, total količina 2.200 komada
• Za kupovinu Pampers proizvoda u iznosu 200 KM – poklon je Fisher Price igračka – lončić sveznalica, total količina 600 komada
Broj poklona u Kampanji je ograničen.
Izgled letka:


Član 7. Dodjela poklona
Učesnici čije pošiljke budu pristigle do 20.09.2020. na adresu Organizatora, sa ispravno navedenim podacima i originalnim računima od kupovine Pampers proizvoda za vrijeme trajanja Kampanje će na adresu koju su naveli dobiti poklon koji su odabrali, najduže 15 dana po završetku Kampanje. Prilikom preuzimanja poklona kupac će potpisom potvrditi da je preuzeo poklon.
Sve obaveze Organizatora prema učesnicima prestaju od momenta preuzimanja poklona. Organizator ne snosi odgovornost za koverte za učešće koje ne pristignu na adresu Organizatora ili pošiljke sa nepotpunim podacima ili pošiljke koje pristignu iza 20.09.2020.

Član 8. Povjerljivost
8.1. Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici promocije imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.
Prava Učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:

  • pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju;
  • pravo da budu upoznati sa podacima;
  • pravo na promjenu podataka;
  • pravo na žalbu.
    Za izmjene zagarantovanih prava učenici mogu javiti na adresu Organizatora, Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71210 Ilidža.
    8.2. Sudjelovanjem u ovoj Kampanji, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj Kampanji.

Član 9. Viša sila
9.1. U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza.
9.2. U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja.

Član 10. Sporovi
10.1. U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom sudu u Bosni i Hercegovini.
10.2. Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj Kampanje mogu se slati na slijedeću adresu: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo, u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma završetka kampanje. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Član 11. Službena Pravila Kampanje
11.1. Učešćem u Kampanji Učesnici prihvataju da ih ova Pravila obavezuju.

Prijava na Bingo-Newsletter

Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading
Prijavom na naš newsletter primat će te obavijesti o novim akcijama, nagradnim igrama, novostima, oglasima.

Loading