Organsko Bio kokošije gnojivo - Humus

7,5kg - 5KM

Visoko kvalitetno organsko gnojivo ( humus) , pogodno je za sve biljne kulture. Bogato prirodnim mineralima koji popravljaju strukturu zemljišta te služi za poboljšanje rasta i uroda biljaka. Koristi se u nasadima voća, vinove loze, povrća,cvijeća…Koristi se više puta godišnje od zime do proljeća, jer organski elementi nemaju gubitaka. Naše gnojivo posebno je pogodno za iscrpljena tla.

Primjena: 

Organsko gnojivo ukopati na maksimalnu dubinu do 15 cm, kako bi se u potpunosti iskoristilo biološko djelovanje organske tvari. Bio gnojivo možete i rasipati površinski (vinogradima, voćnjacima, reducirana tla ili tla izostavljene obrade ) zahvaljujući izvanrednim svojstvima i obradi organskih tvari koje nisu karbonizirane ( izgorene ), te iz tog razloga pod uticajem vlage brzo bubre i rastapaju se. Kontinuirano korištenje Bingo Bio kokošijeg gnojiva povećava razinu organske tvari u tlu, poboljšava njegovu plodnost, izbjegavajući rizike vezane uz kontinuirani unos mineralnih tvari.