Aktivacija Monte XXL

Kupovinom artikla Monte XXL na infopultu odabranih objekata uz prikaz računa (dokaz o kupovini) preuzmite kgratis kalendar. Aktivacija traje u periodu od 2.12. do 31.12.2019. ili do isteka zaliha.

Objekti u kojima možete preuzeti Vaš kalendar navedeni su u nastavku: