OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

za prijem u radni odnos za rad u  službi nabave prehrane , direkcija društva Bingo d.o.o.  Tuzla (u Tuzli)

Otvorena radna mjesta:

  • Trader/komercijalist u službi nabave za  prehranu, kozmetiku i hemiju,

Uslovi:

  • Visoka stručna sprema ekonomskog smjera
  • Izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti
  • Spremnost na rad u timu
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.


Uz prijavu na Oglas kandidat je dužan dostaviti sljedeće:

1. kraću biografiju sa fotografijom, KONTAKT TELEFON;

2. kopiju svjedočanstva o završenoj školi i stručnom obrazovanju (NIJE POTREBNO OVJERAVATI);

3. preporuku ranijeg poslodavca / pismo preporuke ;

Prijave primamo od 3.4.2019. do 12.4.2019.

Prijave dostaviti putem maila posao@bingotuzla.ba sa naznakom „Oglas za posao- nabava“

Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzeti u razmatranje.