Spisak dobitnika za nagradnu igru Rexona

SPISAK DOBITNIKA NAGRADNE IGRE REXONA FEDERACIJA I BRČKO

Na osnovu rješenja Federalnog Ministarstva finansija broj: 05-14-2-621/18-1 MD od 18.07.2018. godine a Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene novine F BIH br.48/ i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu privređivanja nagradnih igara (Službene Novine F BiH br. 30/16), agencija SM Studio Marketing Legend d.o.o. Sarajevo objavljuje:

DOBITNICI N A G R A D N E I G R E
”Rexona Active day”
 Godišnja članarina u fitness centru:
1. Alina Rahimić
2. Sulejmana Mujagić
3. Krupić Ajlana
4. Bašić Amira
5. Goran Nizić
 Poklon bon za kupovinu u Intersport radnjama:
1. Lana Džabija
2. Hodžić Emina
3. Amna Tutun
4. Denis Sarajlić
5. Edin Ramić
6. Nedžada Tozo
7. Snježana Šimunović
8. Mara Omerović
9. Smajić Indira
10. Majda Imamović
 Rexona poklon set:
1. Mirsada Pranjić
2. Adžalić Šejla
3. Granić Suada
4. Biljana Žutina
5. Daniel Bukovac
6. Goran Dračina
7. Amela Harbinja
8. Miroslava Kneževića
9. Radojka Kosović Šipovac
10. Adisa Mehanović
11. Admir Imamović
12. Šejla Hasanović
13. Samira Sejemenović
14. Bašić Amira
15. Almina Lilić
16. Fazlić Ziza Refik
17. Edisa Hodžić
18. Armin Tufekčić
19. Muamer Mešić
20. Kurtović Munevera
Svi dobitnici nagradne igre bit će telefonski kontaktirani od strane organizatora za dogovor oko preuzimanja nagrada.
Sarajevo, 22.09.2018.

 

SPISAK DOBITNIKA NAGRADNE IGRE REXONA RS

 

Na osnovu Rješenja Republičke uprave za igre na sreću broj: 06/4-463-2138/18 оd 23.07.2018. godine te na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik RS broj: 111/12) te člana 99. i 101. Pravilnika o načinu dobivanja i produžavanja odobrenja za priređivanje igara na sreću, odobravanja pravila igara na sreću, pravila davanja saglasnosti za nagradne igre, organizator nagradne igre objavljuje:

DOBITNICI N A G R A D N E I G R E
”Rexona Active day”
 Godišnja članarina u fitness centru:
1. Daliborka Vasiljević
2. Topić Zeljko
3. Tanja Čolić
4. Ruza Ćurić
5. Babić Sanja
 Poklon bon za kupovinu u Intersport radnjama:
1. Đurić Zorica
2. Grubač Milenko
3. Marko Vračar
4. Anđelić Marija
5. Kristina Majstorović
 Rexona poklon set:
1. Danira Pipić Manojlović
2. Anastazija Klječanin
3. Danijela Milanović
4. Babičić Miroslav
5. Nevenka Bogdanović
6. Ana Marić
7. Sanela Fehrić
8. Jovanović Sanja
9. Simić Branka
10. Gordana Savić
Svi dobitnici nagradne igre bit će telefonski kontaktirani od strane organizatora za dogovor oko preuzimanja nagrada.
Banja Luka, 22.09.2018.