Pravilnik nagradne igre Slavimo Zajedno

Federacija:

 

Naziv  priređivača nagradne igre: Bingo d.o.o. export-import Tuzla,

Adresa: ul. Bosanska Poljana bb, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

ID broj: 4202379880009

PDV broj: 4202379880009

 

 

Na osnovu na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) Zakona o Direkciji za finansije Brčko Distrikta BiH («Sl. glasnik Brčko Distrikta BiH«, broj 19/07) , Bingo d.o.o. export-import Tuzla (u daljem tekstu Priređivač), sa sjedištem u ul. Bosanska Poljana bb, 75 000 Tuzla,  ID broj: 4202379880009,  PDV broj: 4202379880009 donosi:

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

“SLAVIMO ZAJEDNO“

 

 

Priređivač nagradne igre je Bingo d.o.o. export-import Tuzla, ul. Bosanska Poljana bb, 75 000 Tuzla.

 

Nagradna igra se organizira isključivo u promotivne svrhe u toku kampanje povodom rođendana.

 

Nagradna igra se organizira na teritoriju  Distrikta Brčko u periodu od 11.08.2018. do 09.09.2018. godine.

 

 

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 34.000 KM, bit će raspodijeljen na 170 nagrada:

 

170 x poklon vaučer za kupovinu u Bingo d.o.o. marketima (pojedinačna vrijednost 200 KM) – ukupna vrijednost 34.000 KM.

 Sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.

 

Dobitnici nagrada iz prethodnog stavka, ne mogu zahtijevati protuvrijednost u novcu ili u drugoj odgovarajućoj nagradi / usluzi umjesto osvojene nagrade.

 

 

Pravo sudjelovanja u promotivnoj nagradnoj igri imaju samo lica starija od 18 godina sa prebivalištem na teritoriji Distrikta Brčko koji tijekom naznačenog perioda trajanja nagradne igre ostvare kupovinu označenih proizvoda, na bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca Bingo d.o.o. export-import Tuzla, na teritoriju Distrikta Brčko.

Račune s dokazom o kupovini proizvoda, zajedno sa osobnim podacima osobe koja sudjeluje u nagradnoj igri (ime i prezime, mjesto stanovanja i kontakt telefon) potrebno je ubaciti u brendiranu kutiju koja će biti pozicionirana na kasi ili info putu prodajne lokacije Bingo objekata.

 

Jedno lice može sudjelovati s neograničenim brojem računa, ali ne može osvojiti više od jedne nagrade iz tačke 4. ovih Pravila.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Bingo d.o.o. export-import Tuzla, kao ni članovi njihove najuže obitelji.

 

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:

– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju

– pravo da budu upoznati sa podacima;

– pravo na promjenu podataka;

– pravo na žalbu.

 

Izvlačenje dobitnika vršit će se javno u Bingo Hipermarketu unutar Bingo City Center-a, datum 15.09. u 13 sati od strane tročlane Komisije izabrane od strane Priređivača. Objava dobitnika nagradne igre u medijima je dana 24.09.2018. godine.

 

U izvlačenju sudjeluju samo oni računi koji sadrže uredno ispunjene podatke i oni računi ostvareni u vremenskom razdoblju trajanja nagradne igre.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 

Fiskalni račun ispunjen sa netačnim ili neistinitim podacima su nevažeći i na osnovu takvog računa sudionik ne ostvaruje pravo na preuzimanje bilo kakve nagrade. U slučaju da izvučeni račun ne sadrži sve podatke iz tačke 5. ovih Pravila, bit će izvučen drugi.

 

Dobitniku će nagrada biti isporučena u roku 45 dana ili najkasnije dva mjeseca od dana izvlačenja. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili u slučaju  osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom staratelja uz predočenje rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste.

 

Dobitnici nagrada pristaju da priređivači u medijskim aktivnostima vezanim za ovu nagradnu igru mogu koristiti njihove osobne podatke, fotografije i izjave bez naknade.

 

Imena dobitnika nagradne igre biti će objavljena u dnevnim novinama i Bingo web portalu.

 

Priređivač si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje direktor Društva.

Sudionici nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača.

 

Eventualni porez na dobitak plaća Priređivač nagradne igre.

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitnicima.

 

Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

 

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 

 

 

Sudionici nagradne igre će se upoznati sa ovim pravilima putem dnevnih novina koje su dostupne na teritoriju za koji se organizira nagradna igra, nakon dobivanja suglasnosti Federalnog ministarstva finansija a prije početka nagradne igre.

 

U slučaju spora između priređivača nagradne igre i sudionika nadležan je Sud u Tuzli.

 

_______________________

Edin Ibeljić, direktor društva

Bingo d.o.o. export-import Tuzla

 

 

Distrikt Brčko:

Naziv  priređivača nagradne igre: Bingo d.o.o. export-import Tuzla,

Adresa: ul. Bosanska Poljana bb, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

ID broj: 4202379880009

PDV broj: 4202379880009

 

 

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15“,) i Bingo d.o.o. export-import Tuzla (u daljem tekstu Priređivač), sa sjedištem u ul. Bosanska Poljana bb, 75 000 Tuzla,  ID broj: 4202379880009,  PDV broj: 4202379880009 donosi:

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

“SLAVIMO ZAJEDNO“

 

 

Priređivač nagradne igre je Bingo d.o.o. export-import Tuzla, ul. Bosanska Poljana bb, 75 000 Tuzla.

 

Nagradna igra se organizira isključivo u promotivne svrhe u toku kampanje povodom rođendana.

 

Nagradna igra se organizira na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko u periodu od 15.08.2018. do 09.09.2018. godine.

 

 

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 34.000 KM, bit će raspodijeljen na 170 nagrada:

 

170 x poklon vaučer za kupovinu u Bingo d.o.o. marketima (pojedinačna vrijednost 200 KM) – ukupna vrijednost 34.000 KM,

           Sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.

 

Dobitnici nagrada iz prethodnog stavka, ne mogu zahtijevati protuvrijednost u novcu ili u drugoj odgovarajućoj nagradi / usluzi umjesto osvojene nagrade.

 

 

Pravo sudjelovanja u promotivnoj nagradnoj igri imaju samo lica starija od 18 godina sa prebivalištem na teritoriji FBIH koji tijekom naznačenog perioda trajanja nagradne igre ostvare kupovinu označenih proizvoda, na bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca Bingo d.o.o. export-import Tuzla, na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i distrikta Brčko.

Račune s dokazom o kupovini proizvoda, zajedno sa osobnim podacima osobe koja sudjeluje u nagradnoj igri (ime i prezime, mjesto stanovanja i kontakt telefon) potrebno je ubaciti u brendiranu kutiju koja će biti pozicionirana na kasi ili info putu prodajne lokacije Bingo objekata.

 

Jedno lice može sudjelovati s neograničenim brojem računa, ali ne može osvojiti više od jedne nagrade iz tačke 4. ovih Pravila.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Bingo d.o.o. export-import Tuzla, kao ni članovi njihove najuže obitelji.

 

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:

– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju

– pravo da budu upoznati sa podacima;

– pravo na promjenu podataka;

– pravo na žalbu.

 

Izvlačenje dobitnika vršit će se javno u Bingo Hipermarketu unutar Bingo City Center-a, datum 15.09. u 13 sati od strane tročlane Komisije izabrane od strane Priređivača. Objava dobitnika nagradne igre u medijima je dana 24.09.2018. godine.

 

U izvlačenju sudjeluju samo oni računi koji sadrže uredno ispunjene podatke i oni računi ostvareni u vremenskom razdoblju trajanja nagradne igre.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 

Fiskalni račun ispunjen sa netačnim ili neistinitim podacima su nevažeći i na osnovu takvog računa sudionik ne ostvaruje pravo na preuzimanje bilo kakve nagrade. U slučaju da izvučeni račun ne sadrži sve podatke iz tačke 5. ovih Pravila, bit će izvučen drugi.

 

Dobitniku će nagrada biti isporučena u roku 45 dana ili najkasnije dva mjeseca od dana izvlačenja. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili u slučaju  osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom staratelja uz predočenje rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste.

 

Dobitnici nagrada pristaju da priređivači u medijskim aktivnostima vezanim za ovu nagradnu igru mogu koristiti njihove osobne podatke, fotografije i izjave bez naknade.

 

Imena dobitnika nagradne igre biti će objavljena u dnevnim novinama i Bingo web portalu.

 

Priređivač si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje direktor Društva.

Sudionici nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača.

 

Eventualni porez na dobitak plaća Priređivač nagradne igre.

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitnicima.

 

Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

 

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 

 

 

Sudionici nagradne igre će se upoznati sa ovim pravilima putem dnevnih novina koje su dostupne na teritoriju za koji se organizira nagradna igra, nakon dobivanja suglasnosti Federalnog ministarstva finansija a prije početka nagradne igre.

 

U slučaju spora između priređivača nagradne igre i sudionika nadležan je Sud u Tuzli.

 

_______________________

Edin Ibeljić, direktor društva

Bingo d.o.o. export-import Tuzla

 

 

Repubilka srpska:

Naziv  priređivača nagradne igre: BINGO d.o.o. PJ-RS Prijedor

Adresa: Ulica Svale bb, 79 000, Prijedor

ID broj: 42092534500992

PDV broj: 209253450003

 

Na osnovu Zakona o igrama na sreću  (Sl. Glasnik RS br.111/12, članovi 99. i 101.)  BINGO d.o.o. PJ-RS Prijedor (u daljem tekstu Priređivač), sa sjedištem u ulici Svale bb, 79 000 Prijedor, ID broj 42092534500992 PDV broj: 209253450003 donosi:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

SLAVIMO ZAJEDNO“

 

 

 1. Priređivač nagradne igre je BINGO d.o.o. PJ-RS Prijedor, Svale bb, 79 000 Prijedor

 

 1. Nagradna igra se organizira isključivo u promotivne svrhe u toku kampanje povodom rođendana.

 

 1. Nagradna igra se organizira na teritoriju Republike Srpske u periodu od 08.2018. do 09.09.2018. godine.

 

 1. Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 000 KM, bit će raspodijeljen na 80 nagrada:

 

 • 80 x poklon vaučer za kupovinu u Bingo d.o.o. marketima (pojedinačna vrijednost 200 KM) – ukupna vrijednost 16.000 KM,

 

Sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.

 

Dobitnici nagrada iz prethodnog stavka, ne mogu zahtijevati protuvrijednost u novcu ili u drugoj odgovarajućoj nagradi / usluzi umjesto osvojene nagrade.

 

 

 1. Pravo sudjelovanja u promotivnoj nagradnoj igri imaju samo lica starija od 18 godina sa prebivalištem na teritoriji RS-a koji tijekom naznačenog perioda trajanja nagradne igre ostvare kupovinu označenih proizvoda, na bilo kojem prodajnom mjestu trgovačkog lanca Bingo d.o.o. Tuzla, na teritoriju Republike Srpske.

Račune s dokazom o kupovini proizvoda, zajedno sa osobnim podacima osobe koja sudjeluje u nagradnoj igri (ime i prezime, mjesto stanovanja i kontakt telefon) potrebno je ubaciti u brendiranu kutiju koja će biti pozicionirana na kasi ili info putu prodajne lokacije Bingo objekata.

Jedno lice može sudjelovati s neograničenim brojem računa, ali ne može osvojiti više od jedne nagrade iz tačke 4. ovih Pravila.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju zaposlenici Bingo d.o.o., kao ni članovi njihove najuže obitelji.

 

 1. Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:

– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju

– pravo da budu upoznati sa podacima;

– pravo na promjenu podataka;

– pravo na žalbu.

 

 

 1. Izvlačenje dobitnika vršit će se javno u Bingo Hipermarketu unutar Bingo City Center-a, datum 15.09. u 15 sati od strane tročlane Komisije izabrane od strane Priređivača. Objava dobitnika nagradne igre u medijima je dana 24.09.2018. godine.

 

 1. U izvlačenju sudjeluju samo oni računi koji sadrže uredno ispunjene podatke i oni računi ostvareni u vremenskom razdoblju trajanja nagradne igre.

 

 1. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

 

 1. Fiskalni račun ispunjen sa netačnim ili neistinitim podacima su nevažeći i na osnovu takvog računa sudionik ne ostvaruje pravo na preuzimanje bilo kakve nagrade. U slučaju da izvučeni račun ne sadrži sve podatke iz tačke 5. ovih Pravila, bit će izvučen drugi.

 

 1. Dobitniku će nagrada biti isporučena u roku 45 dana ili najkasnije dva mjeseca od dana izvlačenja. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili u slučaju osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom staratelja uz predočenje rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste.

 

 1. Dobitnici nagrada pristaju da priređivači u medijskim aktivnostima vezanim za ovu nagradnu igru mogu koristiti njihove osobne podatke, fotografije i izjave bez naknade.

 

 1. Imena dobitnika nagradne igre biti će objavljena u dnevnim novinama i Bingo web portalu.

 

 1. Priređivač si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje direktor Društva.

Sudionici nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Priređivača.

 

 1. Eventualni porez na dobitak plaća Priređivač nagradne igre.

 

 1. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitnicima.

 

 1. Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

 

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 

 1. Sudionici nagradne igre će se upoznati sa ovim pravilima koja će biti objavljena, u skladu sa članom 99. stav 3. tačka 3. Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik RS , broj 111/12) , putem dnevnih novina koje su dostupne na teritoriju za koji se organizira nagradna igra, a nakon dobivanja suglasnosti Republičke uprave za igre na sreću, Ministarstva financija RS , i prije početka nagradne igre.

 

 

 1. U slučaju spora između priređivača nagradne igre i sudionika nadležan je Sud u Banja Luci.

 

 

_______________________

 

BINGO d.o.o. PJ-RS Prijedor